ฟิล์ม SC Cool

 
SC Cool Logo

ฟิล์มกรองแสงเซรามิคจากประเทศเกาหลี เนื้อฟิล์มจะมีความเงามากกว่าฟิล์มเซรามิคทั่วไป ช่วยกันความร้อนได้ดี นอกจากนี้ SC Cool ยังมีฟิล์มที่กันแสง 100% คือ เป็นฟิล์มดำสนิทที่มองเข้าและมองออกไม่เห็นเลย เรียกว่าฟิล์ม Black Out
SC Cool Film Specs

· © 2023 E.M.E. Chonburi 1991 Co., Ltd. All rights reserved. ·